ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Uygulama Kılavuzu

Şirketinizin daha iyi üretkenlik ve daha az atık elde etmesini ister misiniz? Daha az müşteri şikayetine ne dersiniz? Bir kalite yönetim sistemi (KYS), aradığınız çözüm olabilir. Ne yazık ki, kalite yönetim sistemleri oldukça karmaşıktır ve birçok şirket bunları başarıyla uygulamakta zorlanıyor.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Uygulama Kılavuzu

Kalite yönetim sistemlerinin en önemlisi ISO 9001 kalite yönetim sisteminin tüm dokümantasyon yapısını https://www.adldestek.com da olduğu gibi örnekleriyle anladığınızda bir adım önde başlamış ve ilgili kalite yönetim sistemlerini başarıyla uyguluyor olursunuz. Ayrıca https://www.qad.com/blog/2018/03/beginners-guide-to-quality-management-systems bu yazı İngilizce bilenler için bilgi dolu bir kaynak sunacaktır.

KYS’ye Yeni Başlayanlar Kılavuzu, kalite yönetim sistemlerinin ne olduğunu ve günlük operasyonlarında iş fonksiyonlarınızı iyileştirmeye nasıl yardımcı olabileceklerini tam olarak anlamanız için ihtiyaç duyduğunuz bilgi, araç ve kaynakları size sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu kılavuz ayrıca size bir KYS’yi işletmenize nasıl başarılı bir şekilde uygulayacağınızı öğrenmenize yardımcı olabilecek araçlar ve kaynaklar sağlar.

Her bölüm, size daha fazla bilgi sağlayan kaynak bağlantılarıyla birlikte KYS’yi anlamak için temel bir unsuru ana hatlarıyla belirtir. KYS’yi tam olarak anladığınızdan emin olmak için bölümleri sırayla takip etmeniz ve her bölümün kaynaklarını incelemeniz önerilir. Herhangi bir sorunuz varsa, kalite yönetim sistemi uzmanlarımız sorularınızı yanıtlamak için hazır bekliyor.

En basit ifadeyle, kalite yönetim sistemi, müşteri beklenti ve gereksinimlerinin karşılanmasını veya aşılmasını sağlamak için kalitenin sürekli iyileştirilmesini amaçlayan iş süreçleri ve fonksiyonlarının bir toplamıdır.

Organize yapılar, yöntemler, teknikler, politikalar, prosedürler, süreçler ve kaynaklar çerçevesi olarak ifade edilen kalite yönetim sistemleri aynı zamanda şirketlerin sorumlulukları, programları, ilişkileri, sözleşmeleri ve anlaşmaları çevre, gıda ve ürün güvenlik standartları.

Kalite Yönetim Sisteminin Tarihçesi: Neden Başladı ve En Önemli Adımlar

Kalite hareketi 13. yüzyılın sonlarına kadar izlenebilse de gerçek kalite yönetim sistemleri aslen bir Amerikalı tarafından geliştirildi ve 1950’lerde Japonya’da uygulandı. Bir organizasyonda kalitenin nasıl artırılabileceğini yöneticilere iletmeyi amaçlayan orijinal on dört nokta iki önemli kavram üzerinde odaklandı:

Kötü ürün veya hizmet tasarımı, uygun olmayan malzemeler, kötü fiziksel koşullar, uygun olmayan konşimentolar vb. gibi hataların yaygın, sistemik nedenleri çok sayıda personel, makine veya ürünün neden olduğu veya paylaştığıdır.

Ve uygun beceri veya eğitim eksikliği, yetersiz malzeme, arızalı ekipman vb. gibi özel hata nedenleri (bireysel çalışanlardan, ürünlerden veya ekipmandan kaynaklanır).

Kaliteyi “kullanıma uygunluk” olarak tanımlayan gibi diğer etkili kişiler de Japon kuruluşlarla çalışmaya başladı. Tasarımdan son tüketiciye kadar tüm yaşam döngüsü boyunca bir ürünün kalitesine odaklanan kapsamlı bir yaklaşımın geliştirilmesinden sorumluydu. Şirketlerin kalitenin her bir parçasını ve sürecini inceleyerek tüketicilerin yüzde yüz güvenebilecekleri bir ürün yaratabileceklerine inanıyordu.

Kaliteye ve tüketicilerinin memnuniyetine çok fazla odaklanarak, Japon pazarı imalat sanayisine sahip olmaya başladı. 1980’lere gelindiğinde, Amerikan şirketleri, yabancı rakiplerine karşı ayakta kalabilmek için önemli değişiklikler yapmaları gerektiğini anlamaya başlamışlardı. İlk devreye giren Ford Motor şirketi oldu. Organizasyonlarını kalite odaklı bir işletmeye dönüştürmelerine yardım etmesi için kalite liderini çağırdılar.

Proses Mükemmelliği Enstitüsü, kalite yönetim sistemlerinin geliştirilmesine ve evrimine yardımcı olan diğer önemli katkıların etkisini tartışır. İş Referansı, kalite yönetimi geliştirme ve etkileyicilerinin bir kronolojisini sağlar.

Bölüm 3 – Şirketler Günümüzde Karlılığı Artırmak İçin Kalite Yönetim Sistemlerini Nasıl Kullanıyor?

ISO 9001 KYS’nin temel anlayışının kar üzerine yapılmasa da uygun uygulama bir şirketin kârlılığını artırabilir ve çoğu zaman da artırır. Aslında, birçok kuruluş, bir KYS çerçevesine bakıldığında hemen görülmeyebilecek gizli ve dikkate alınmamış faydalar yoluyla, kazançlarını hızla artırmak için kalite yönetim sistemlerini başarıyla kullanmıştır. Bu faydalar şunları içerir:

Verimlilikte somut kazançlar

Şirket kaynaklarının kullanımında artan etkinlik

Tekrarlanan işlere yol açan iyileştirilmiş müşteri sadakati

Devir oranlarını azaltan yüksek çalışan ve şirket morali (böylece yeni çalışanların eğitim maliyetlerini düşürür)

Şirketin büyümesini ve genişlemesini teşvik eden zorlu hedefler ve hedefler

Her seviyedeki çalışanlardan açık iletişimi ve aktif katılımı teşvik eden bir hesap verebilirlik duygusu ve bireysel katkı anlayışı

Fırsatlara ve engellere hızlı ve uygun tepkiler veren esneklik

Kusurları, üretimdeki ve müşteri memnuniyetindeki boşlukları ve süreçler, hedefler veya işlevlerdeki temel sorunları tespit edebilen ölçülü ve kapsamlı izleme ve izleme sistemleri ve daha fazlasını içerir.

Kalite yönetim sistemlerinin şirket karlılığını nasıl artırabileceğine daha derinlemesine bakmak için şu kaynaklara göz atın:

ISO 9001 ile Kaliteyi Yönetmenin Temel Yöntemleri

Her işletmenin kendine özgü ürünleri, hedefleri, değerleri ve inançları vardır. Kalite yönetim sistemleri bu farklılıkları benimsemeli ve yansıtmalıdır. Bunu mümkün kılmak için, her biri kendi avantajları, dezavantajları ve yetenekleri olan birçok farklı kalite yönetim sistemi türü vardır. Aşağıdakiler en sık kullanılanlardır.

Toplam Kalite Yönetimi Nedir?

TKY, bir işletmenin her alanında kalitenin vurgulandığı bir yönetim yaklaşımıdır. Hedefler, şirketin üretkenlik ve kalite hedeflerine katkıda bulunup bulunmadığını veya bu hedeflere zarar verip vermediğini belirlemek için her bir süreci ve faaliyeti parçalayarak kaliteli ürün ve hizmetin uzun vadeli geliştirilmesine odaklanır. Sapkın süreçler ve işlevler, esnek stratejilerin geliştirilmesi yoluyla şirketin hedefleri, değerleri ve inançları ile uyumlu hale getirilir.

Sürekli Kalite İyileştirme:

Adldestek asla tatmin edilmeyen bir kalite sistemidir. Sürekli ve sürekli iyileştirme odağı, süreçlere ve işlevlere daha az odaklanır ve ekiplerin ve bireylerin kaliteye giden yolda oynadıkları role daha fazla vurgu yapar. Ödüller, bu kalite yönetim sisteminin ayrılmaz bir parçasıdır. “Planla, Yap, Kontrol Et, Önlem Al” yaklaşımı, PÜKO yaklaşımını tek veya birincil kalite yönetim sistemi olarak kullanamayanlar da dahil olmak üzere birçok sektöre ve şirkete uyacak şekilde uyarlanmıştır.

Bir yanıt yazın

Bügün: 20 July 2024