Türkiye’nin İstediği Lider Tipi Nasıl?

Türkiye’nin İstediği Lider Tipi Nasıl?

Yönetim bilimi parametrelerine göre mevcut siyasi liderler hangi liderlik tipinde
Türkiye nasıl bir lider istiyor?  

Türkiye, 2023 genel seçimlerinde yeni sistemle ikinci defa Cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gidecek. Ülkeyi yirmi yıldan daha fazla yöneten ve Türk seçmenini çok iyi tanıyan Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısına kimin çıkacağı siyasi gündemin ilk sırasındaki yerini uzunca bir süredir koruyor. Muhalefet bloğunun aday göstereceği isim merakla beklenirken adayın kim olacağı kadar hangi liderlik özelliklerine sahip olduğu da önem taşıyor.

Yönetim Bilimleri Uzmanı, Stratejik Yönetim Danışmanı Dr. Öğr.Üy.Kamil Bayar, mevcut siyasi liderlerin liderlik özelliklerini, yönetim bilimi parametreleri ve yönetişim modelleri ışığında yaptığı analizlerle özetledi.

“Türk toplumu ataerkil kodlara sahip”

Liderliğin kültürden kültüre değiştiğini, ABD’deki bir liderin özellikleri ile ataerkil kodlara sahip Türk kültüründe liderlik tanımı ve vatandaşların liderlerinden beklentilerinin çok farklı olduğunu söyleyen Dr. Kamil Bayar,

“Liderlikle ilgili onlarca tarzdan bahsetmek mümkün olmakla birlikte yönetim bilimlerinde temelde dört farklı liderlik modelinden bahsetmek mümkün. Bunlar; karizmatik liderlik, demokratik liderlik, otokratik liderlik ve dönüşümcü/vizyoner liderlik” bilgisini paylaştı. Bayar, “Bir liderin, iyi bir lider olması için liderlik modellerinden illa birini tercih etmesi veya birine sahip olması ve uygulaması beklenmez. Bir liderde sadece bir tanesi olabileceği gibi aynı zamanda birden fazla modelin de görülmesi söz konusu olabilir” dedi.

Onların beklentileri farklı: Seçimde Z Kuşağı faktörü

2023 seçimlerinde sonuçlara etki edecek en önemli kitlenin 1996’dan sonra doğmuş olan Z jenerasyonu ve onların abi ve ablaları olarak bilinen ve 1980’den sonra doğan Y Jenerasyonu olacağına dikkat çeken Bayar,

“Bu nesil, ebeveynlerinden çok farklı düşünüyor. Yeni jenerasyonlar, daha özgürlükçü, önlerine engeller/yasaklar koyan değil, önlerini açacak, farklılıklara saygılı ve bilginin gücünü kullanabilen entelektüel özelliklere bir lider beklentileri söz konusu.” şeklinde konuştu.

Gençlerin, siyasi liderlerinin hem yönetici hem lider olmasını hayal ettiklerini belirten Bayar,

“Hatta tıpkı kitaplarda okudukları, dijital dünyanın etkisiyle başarı örneklerine çok rastladıkları ve bir şirketi/markayı bir yerden alıp bir yere taşıyan başarılı CEO veya şirket yöneticilerinden esinlenerek CEO Tipi Lider aradıklarını söylemek mümkün”” değerlendirmesini yaptı.

kutu…kutu…

Siyasi parti liderleri ne tür lider sınıfına giriyor?

“Erdoğan Karizmatik, Kılıçdaroğlu Demokratik, Akşener Ilımlı Otokrat, Babacan Vizyoner, Davutoğlu Entelektüel Lider”

Dr. Kamil Bayar, yönetişim modellemeleri ışığında yaptığı analizler sonucunda muhalefet liderlerinin yönetici olarak profillerini şöyle özetledi:

 Recep Tayyip Erdoğan: Karizmatik ve Dönüşümcü Lider. Karizma, Allah’ın lütfu anlamına gelen Yunanca bir sözcüktür. Karizma sayesinde lider izleyicileri liderlerine güvenir, onları etkiler ve güçlü bir şekilde ikna eder.

-Kemal Kılıçdaroğlu: Bürokratik ve Demokratik Lider: Liderin, kuralları, yasaları, sistemi veya uygulamalara yönelik usül ve esasları ön plana aldığı bir liderlik stilidir. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bürokratik ve Demokratik Liderdir.

-Ahmet Davutoğlu: Entelektüel ve Demokratik Lider tipidir. Bilgi derinliğine sahip, orijinal ve sanatsal bakış açılarına sahip, fikir ve duygularını açıkça ifade etmekten çekinmeyen teknik, duygusal ve sosyal yetkinlikleriyle izleyicilerini etkileyen liderlik özellikleri gösterir.

-Devlet Bahçeli: Otokratik (Otoriter) Lider. Tüm yetkilerin liderde toplandığı,  kararların kendisi tarafından tek başına alındığı ve izleyicilerin de buna sorgusuz itaat ettiği liderlik tipi olarak Otokratik (Otoriter) Liderdir.

-Temel Karamollaoğlu: Hümanist ve Hizmetkâr Lider. Babacan liderlik de denilen bu tanıma giren liderler korumacı ve yardımsever tavırlarıyla ön plana çıkarlar. İnsanı merkeze koyan, izleyicilerinin varlığı için var olduğunu düşünen ve onlara hizmet ettiğini düşünerek onları etkileyen bir liderlik türüdür.

-Meral Akşener: Ilımlı Otokratik ve Demokratik Lider. Karar ve uygulamalar tek başına değil, izleyicilerinin görüşlerine başvurarak katılımcıların rızasını alınarak gerçekleştirirler. Söylemleri ve hamleleriyle zaman zaman gücü tek başına kendinde toplamış bir lider profili çizse de karar mekanizmalarını katılımcı ve çoğulcu bir şekilde çalıştırmaktan yanadır.

-Ali Babacan: Bürokratik ve Vizyoner Lider. Mevcut durumla yetinmeyip daha iyi bir gelecek düşüncesiyle ortaya bir vizyon koyan, bu vizyona ulaşmak için izleyicilerini motive eden liderlik modelidir. Dönüşümcü liderler aynı zamanda değişim vurgusu yapmanın yanı sıra yaşanan bunalımlı ortamdan çıkış için yol ve yöntemler bulur, buna yönelik uzun vadeli stratejiler geliştirir.

Bunların yanı sıra Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısına Altılı Masa dışında adı geçen Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın da Cumhurbaşkanlığı için aday gösterilebileceği düşünüldüğünde 2023 seçimlerinin Cumhuriyet’in yüzüncü yılında önemli bir liderlik düellosuna gebe olduğu çok açık. Bir yanda yirmi yıldan fazladır ülkeyi yöneten ve seçmenin DNA’sını bilen bir lider, diğer yanda değişim isteyen gençler ve güç birliği yapmış muhalifler.

Kim kazanırsa kazansın, ülkemiz için hayırlısı ne ise o olsun diyelim.”

Bir yanıt yazın