Gelecek 10 yılda dönüşecek 8 milyon iş gücü ve ‘İşimizin Yarını’ Ortak Paylaşım Forumu’nda konuşulacak

TİSK çalışma hayatının Davos’u olarak nitelendirilen Ortak Paylaşım Forumu’nun ikincisini 15-16 Ekim’de, Türkiye’de ilk kez kullanılacak bir dijital teknolojiyle canlı yayın olarak düzenleyecek.

Gelecek 10 yılda dönüşecek 8 milyon iş gücü ve ‘İşimizin Yarını’ Ortak Paylaşım Forumu’nda konuşulacak

İşimizin Yarını Oturumu’nda küresel trendler ve sanayi odaklı işgücü dönüşümü ele alınacak.

Küresel araştırmalara göre, Dünya genelindeki işlerin %14’ünün ortadan kalkacağı ve %32’sinde yeni becerilerle radikal bir değişim yaşanacağı öngörülüyor.

TİSK’in ‘İşimizin Yarını’ araştırmasına göre, Türkiye’de 2030’a kadar yaklaşık 8 milyonluk bir iş gücünün dönüşmesi gerekecek.

Ürünün, üretim süreçlerinin ve üretimin coğrafyasının hızla değişmekte olduğu bir dönemdeyiz. Tüm çalışanlar bu dönüşümün parçası olacak ve mevcut mesleklerine devam etmek için bile yeni yetkinlikler geliştirmek durumunda kalacak.

Bizler bu değişime nasıl uyum sağlayacağız? İşlerin ve çalışma şekillerinin dönüşümünden kazanan olarak çıkmak için işçilere, işverenlere ve hükümetlere düşen sorumluluklar neler? Yeni normalleşme ile yakınlaşan İşimizin Yarını Ortak Paylaşım Forumu’nda tartışılacak.

 

‘İşimizin Yarını’nda Kadın’ Ortak Paylaşım Forumu’nun bir diğer odak konusu olacak

Dünya nüfusunun yarısı kadın olmasına rağmen, kadınlar küresel gelirin %10’una, dünyadaki toplam mülkiyetin ise %1’inden azına sahipler.

Salgın sebebiyle hem dünyada, hem ülkemizde kadın istihdamı ve çalışma koşulları daha da baskılanmış durumda.

Kadınların koşullarına uygun iş bulmakta zorlandığı ve bulduğu işte de çok çalışıp, az kazandığı bir dünyada geleceğin işleri kadınlar için bir fırsat mı? Kadınları teknoloji ve yeni işler ile birlikte nasıl güçlendirebiliriz? Ülkemizdeki başarılı kadın girişimciler başarıya nasıl ulaştı?

Ortak Paylaşım Forumu kapsamındaki ‘İşimizin Yarınında Kadın’ oturumunda, tüm bu sorulara cevap aranacak. Kadınların istihdama katılımı ve dijital dönüşümün kadın işgücüne etkisi birbirinden değerli kadın temsilcilerin kendi ağızlarından dinlenecek.

Sivil Toplum ve Yeni Nesil Sendikacılıkta Dijitalleşme ayrı bir oturumda masaya yatırılacak

 

Bugün dünya nüfusunun neredeyse %70’i tekil cep telefonu kullanıcısı. Nüfusun %60’ının internete erişimi var. Sadece son 1 yılda internet kullanıcısı sayısı %8, aktif sosyal medya kullanıcısı sayısı ise %11 arttı. Son 6 yılda mobil veri kullanımı yaklaşık 20 katına çıktı.

Bu hızla yaygınlaşan dijital teknolojiler ortak sorunlara çözüm üretmek için nasıl kullanılabilir? Dijital araçlarla katılımcı demokrasi uygulamaları sivil toplumda ve sosyal diyaloğun güçlendirilmesinde nasıl kullanılabilir? Üçlü yapı arasındaki iletişimin ve tarafların süreçlere katılımının artırılması dijitalleşme ile mümkün mü?

Ortak Paylaşım Forumu 2020’de tüm bu sorulara cevap aranacak.

Türkiye’de bir forumda ilk kez kullanılacak genişletilmiş gerçeklik teknolojisi ile işçi, işveren ve kamu temsilcilerini buluşturan Ortak Paylaşım Forumu 15-16 Ekim tarihlerinde gerçekleşiyor.

Bir yanıt yazın

Bügün: 17 June 2024