Kişisel Verileri Koruma Kurumu YASED INSIGHTS’ın konuğu oldu

Uluslararası Yatırımcılar Derneği’nin (YASED) online etkinlik serisi YASED INSIGHTS’ın son konuğu Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir ve kurum temsilcileri oldu. Kişisel verilerin yurtdışına aktarımı konusunda YASED ile çalışmalar yürüttüklerini belirten Bilir, bu çalışmaların artarak devam etmesi gerektiğini belirtti.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu YASED INSIGHTS’ın konuğu oldu

Uluslararası Yatırımcılar Derneği’nin (YASED) online etkinlik serisi YASED INSIGHTS tüm hızıyla devam ediyor. Etkinliğin son konukları Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir ve kurum temsilcileri oldu. Telekonferans şeklinde gerçekleşen toplantıda, kişisel verilerin korunması mevzuatı çerçevesinde özellikle uluslararası yatırımcıların kanuna uyum süreçlerinde karşılaştıkları sorunlar, sorular ve öneriler konuşuldu.

İşbirliğiyle çözüme ulaşılabilir

Toplantıda konuşan KVKK Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, özellikle uluslararası yatırımlar ve uluslararası ticaretin öneminin gün geçtikçe arttığının görüldüğünü belirtti. Bu kapsamda kişisel veri işlemenin ve paylaşmanın da veri temelli ekonomi çerçevesinde önem kazandığını kaydeden Bilir, kişisel veri koruma mevzuatının da bu konuda belli usul ve esasları düzenlediğini ifade etti.

Bu kapsamda özellikle kişisel verilerin yurtdışına aktarımı hususunda Kurum ve YASED’in birlikte çeşitli çalışmalar yürüttüğünü, bu çalışmaların artarak devam etmesi gerektiğini söyleyen Bilir, “6698 sayılı Kanun ile Avrupa Genel Veri Koruma Tüzüğüne (GDPR) uyum konusunda çalışmalar devam ediyor. Sektör temsilcilerinin kişisel verilerin korunması mevzuatı açısından iletilen soru ve sorunlar noktasında sürekli bir işbirliği içerisinde hareket ederek çözüme ulaşılabilir” dedi.

Yurtdışına veri aktarımında taahhütnamelerin çerçevesi önemli

Daha sonra söz alan KVKK Hukuk İşleri Dairesi Başkanı Demet Arslaner Keklikkıran, kişisel verilerin yurtdışına aktarımı noktasında kurula iletilecek taahhütnamelerin kurul kararıyla belirlenen çerçevede hazırlanmış olması gerektiği anlattı. Bu belirlenen kriterlere uyan taahhütnamelerin ivedilikle kurula sunulacağı ve örnek olması açısından da kurum internet sayfasında yayımlanabileceğini ifade eden Keklikkıran, ayrıca KVKK ile GDPR uyumu kapsamında kurum tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

KVKK Başkanlık Müşaviri Seçil Koyuncu da, aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesinde dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin kurum internet sayfasında yayımlanan kamuoyu duyurusundan bahsederek genellikle veri sorumlularının hazırladığı aydınlatma metinlerinde yapılan yanlışlıklardan örnekler verdi. Ayrıca Koyuncu, Kuruma iletilen veri ihlal bildirimleri ile ilgili yapılan yanlışlıkları hatırlattı.

 

‘VERBİS’e kayıtlar devam ediyor’

KVKK Veri Yönetimi Dairesi Başkanı Mustafa Erbilli ise şunları söyledi: “Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü ile ilgili olarak Kurul tarafından belirlenen süreler, ilk grup kayıt yükümlüleri için doldu. Bununla birlikte henüz Kanunu veya VERBİS’i duymamış olan veya kayıt yükümlüsü olmadığını düşünen veri sorumluları var. Bu veri sorumlularına hem yükümlü olduklarını bildirmek hem de kayıtlarını tamamlamaları için Kurum tarafından iletilecek yazı ile kendilerine süre verildi. Veri sorumluları bu yazının kendilerine gelmesini beklemeden de kayıt olmaya devam edebilir. Kendilerine süre verilmesi için Kuruma yazı iletmeleri gerekmiyor, Kurum zaten yazı ile süre verecek.”

‘En az maliyet doğuracak şekilde uyum temin edilmeli’

Etkinliğin moderatörlüğünü üstlenen YASED Hukuk ve Regülasyon Çalışma Grubu Başkanı Lerzan Nalbantoğlu, kişisel verilerin korunması konusunda dünya ile uyumlu yasal altyapının sağlanması gerektiğini vurgulayarak, GDPR’a uyum yöntemlerinin benimsenmesinin ve güvenli ülke listesinin yayınlanmasının mevcut ve potansiyel yatırımcılar için önem taşıdığını dile getirdi. Bu konuda uzun zamandır YASED ve KVKK arasındaki işbirliğinin devam ettiğini ifade eden Nalbantoğlu, önümüzdeki dönemde işbirliğinin devam ettirmekten memnuniyet duyulacağını vurguladı.

Etkinlikte konuşan YASED Genel Sekreteri Serkan Valandova da “Türkiye’nin yatırım rekabetçiliği açısından ilk etapta 11. Kalkınma Planında da öngörüldüğü üzere yurtdışına veri aktarımının AB mevzuatına uygun yöntemlerin kabul edilerek önünün açılması büyük önem taşımaktadır. Şu aşamada bu kapsamda atılan en önemli adım Bağlayıcı Şirket Kuralları’nın yayınlanmasıdır. Biz YASED olarak bu alandaki öngörülebilirliğin artırılması ve mevzuat uyumunun ülkemiz ve yatırımcılar için en az maliyet doğuracak şekilde kısa vadede temin edilebilmesi için her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Bir yanıt yazın

Bügün: 25 June 2024