Tuzla Boşanma Avukatı | En İyi Boşanma Avukatları

Tuzla Boşanma Avukatı | En İyi Boşanma Avukatları

Boşanma hukuku medeni hukukun aile hukuku kısmında düzenlenmiş bir hukuk alanıdır. Aile hukuku öncelikle evlenmeyi düzenlemiştir. Boşanma ise evliliğin devamında gerçekleşme ihtimali bulunan bir aşamadır. Boşanma nikah memuru ve şahitler huzurunda resmi olarak evlenmiş eşlerin bir takım sorunlardan dolayı evliliği yürütemeyerek evliliklerini mahkeme kararı ile sona erdirmeleridir. Ülkemizde hukukun her alanında uzmanlaşma olduğu gibi boşanma hukukunda da uzmanlaşma mevcuttur.

Genel olarak ülkemizde boşanma davalarıyla ilgilenen avukatlara aile avukatı ya da boşanma avukatı olarak bahsediliyor. Boşanma avukatlığı; boşanma davaları üzerinde geniş çerçevede çalışma yapmış ve bu konuda kendini geliştirmiş avukatlara halk içerisinde verilen isimdir. Boşanma avukatı; boşanma hukuku uyuşmazlıklarından kaynaklanan boşanma ve boşanma ile ilgili konulardaki uyuşmazlıklar konusunda kendisini geliştirmiş hukukçulara denir.

Tuzla Boşanma Avukatı

Günümüzde evliliklerin sayısının artması kadar boşanan insanların da sayısı artıyor. Bundan dolayı boşanmak isteyen insanların avukatlara karşı talebi artıyor. Evliliklerin sorunsuz ilerlemesi herkesin temenni ettiği bir olgu olmakla beraber evliliklerin içinde sorunlar da meydana geldiği bir gerçektir. Evliliklerin yolunda gitmediği durumlarda taraflar boşanma yolunu tercih edeceklerdir. Boşanma aşaması iki taraf için de çok zorlu bir süreç olmakla birlikte birde çocuk varsa daha da zor olacaktır.

Tarafların evliliklerini tarafları yormadan sona erdirmesi herkesin için daha hayırlı sonuçlar doğuracaktır. Eşlerin birbirlerine zarar vermeden boşanmaları tercih ediliyor. Ancak eşlerin boşanma sürecinde hukuki yardıma ihtiyaç duydukları yadsınamayacak bir gerçektir. Boşanma davaları alanında uzmanlaşmış kişilerin yapacakları hukuki yardım eşlere yardımcı olacaktır. Boşanmak isteyen eşlerin en iyi boşanma avukatları ile görüşüp hukuki destek almaları faydalı olur.

Anlaşmalı Boşanma Avukatı

Boşanma iki şekilde yapılabilir, Anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanmadır. Boşanma süreci zorlu bir süreçtir. Eşlerin anlaşmalı boşanma yolunu tercih etmesi hem maddi hem de manevi olarak kazanç sağlayacaktır. Eşler boşanmaya karar vermiş olması boşanma için yeterli değildir. Anlaşmalı boşanma davası için bazı haklı nedenler ve şartlar mevcuttur. Öncelikle eşlerin anlaşmalı boşanma yolunu kullanabilmeleri için en az 1 yıldır evli olmaları ve evliliklerinin temelinden sarsılmış olması gereklidir.

Eşlerin bu şartları sağlamaları da yeterli değil ayrıca anlaşmalı boşanma konusunda tüm sorunlar üzerinde uzlaşmış olmaları gereklidir. Anlaşmalı boşanma davası şartlarını sağlayan eşler bulundukları çevrede aktif olarak boşanma avukatlığı yapan tuzla boşanma avukatı ile görüşüp hukuki olarak yardım talep etmeleri gereklidir.

Tuzla Boşanma Avukatı

Eşlerin anlaşacağı avukat anlaşmalı boşanma alanında dosyaları olan ve bu konuda isim yapmış hızlı şekilde çözüme ulaştıran bir niteliğe sahip olmalıdır. İşte boşanma davalarında ve onun özelinde anlaşmalı boşanma davalarında görev yapan avukatlara anlaşmalı boşanma avukatı denilmekle beraber söz konusu avukatlar bu alanda kendilerini hukuki olarak üst seviyeye getirmiş kimselerdir.

Anlaşmalı Boşanma Ücreti

Bütün hukuk işlerinde olduğu gibi anlaşmalı boşanma dosyalarında da eşlerin belli bir ücret ödemesi gereklidir. Anlaşmalı boşanmak isteyen ve bu konuda alanında uzman bir avukata başvurmuş eşlerin ödeyeceği iki türlü ücret vardır. İlki avukatlık ücreti ikincisi ise dava masrafıdır. Boşanma davası açacak kişilerin avukata yapacağı ücret ödemesi her yıl yeniden güncellenen avukatlık ücret tarifesine göre belirlenir.

Güncel olarak anlaşmalı boşanma davası avukatlık ücreti en az olmak üzere 5.100,00 TL olup söz konusu ücret taban ücrettir. Yani avukat müvekkil ile daha yüksek bir ücretten anlaşma yapabilir. Söz konusu ücretten daha aşağı bir ücrete ise anlaşma yapamaz. Yani anlaşmalı boşanma davası açmak isteyen eşler anlaşacakları boşanma avukatı istanbul ile en az 5.100,00 TL üzerinden anlaşma yapmak zorundalar. Anlaşma boşanma davasında eşlerin vermek zorunda olduğu ikinci ücret kalemi ise masraflardır.

Tuzla Boşanma Avukatı

Masraflarda kural olarak müvekkiller tarafından ödenmek zorundadır. Güncel olarak aile mahkemesinde açılan anlaşmalı boşanma davasında masraf 650 ile 750 TL arasında değişecektir. Söz konusu masraflar dava masrafı olduğundan dolayı ödenmemesi dava açılmasına engel bir durumdur. Yani anlaşma boşanma yoluyla boşanmak isteyen eşlerin ödeyecekleri en az ücret iki ücret kalemi toplamı olarak 5.750,00 TL dir.

Anlaşmalı Boşanma İçin Gerekli Evraklar

Anlaşmalı boşanmak isteyen eşler aile mahkemesinde anlaşmalı boşanma davası açmak zorundadırlar. Boşanma davaları, eşlerin boşanma gerekçelerine, eşlerin boşanmanın bütün sonuçları üzerinde anlaşıp anlaşamamalarına ve kanunun aradığı şartlara göre yapılacaktır. Ancak şartlar ne olursa olsun eşlerin hazırlaması gereken evraklar vardır. Mahkeme talep ettiği evraklar ibraz edilmediği sürece boşanmaya karar vermeyecektir.

Taraflar ister anlaşmalı boşanma davası isterse çekişmeli boşanma davası açsın kesinlikle boşanma dilekçesini hazır etmeleri ve yanında diğer evrakları da hazır etmeleri gereklidir. Söz konusu gerekli evraklar şöyledir; Anlaşmalı boşanma dilekçesi, anlaşmalı boşanma protokolü, eşlerin kimlik belgeleri, harç ve masrafların ödendiğine dair alındı makbuzu, mal paylaşımını gösteren evraklar, çocuk varsa çocuğun kimlik belgesi ve araç veya taşınmaz varsa onlara dair kayıtları gösteren evrakların hazır bulunması ve mahkeme talep ettiğinde ibraz edilmesi zorunludur.

Bir yanıt yazın

Bügün: 24 July 2024