Sosyal ağ sağlayıcılarını büyük cezalar bekliyor!

Sosyal ağ sağlayıcılarını büyük cezalar bekliyor!

Bilişim Hukuku Uzmanı Avukat Atakan Karataş, “Sosyal Medya Düzenlemesi” olarak bilinen Kanun kapsamında kapsamında günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt içi kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılara getirilen yükümlülüklere çoğu sosyal ağ sağlayıcının uymadığını belirtti.

Haber Siteleri, Forum Siteleri, E-Ticaret Siteleri ve Şikayet Siteleri de Sosyal Ağ Sayılabiliyor!

7253 sayılı kanun kapsamında, sosyal etkileşim amacıyla kullanıcıların internet ortamında metin, görüntü, ses, konum gibi içerikleri oluşturmalarına, görüntülemelerine veya paylaşmalarına imkân sağlayan gerçek veya tüzel kişiler şeklinde tanımlanan sosyal ağ sağlayıcılara getirilen içerik kaldırma taleplerine 48 saat içerisinde cevap, rapor düzenleme ve BTK’ya bildirme, veri lokalizasyonu ile mahkeme kararıyla kaldırılan içeriklere ilişkin 24 saat içerisinde aksiyon alma yükümlülükleri hatırlatan Avukat Atakan Karataş, uygulamada sosyal ağ sağlayıcı sayılan pek çok haber sitesinin, forum sitesinin, mobil uygulamanın, alışveriş sitelerinin bu yükümlülüklere uyması gerektiğini, aksi durumda günlük erişimi bir milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcıların 10.000.000 TL’ye varan idari para cezalarla karşılaşılabileceğini ifade etti.

Başvurulara en geç 48 Saat İçerisinde Cevap Verme Yükümlülüğünü Yerine Getirmeyenler 5 Milyon TL ile Cezalandırılacak.

 Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt içi veya yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıların, 5651 sayılı kanunun 9 ve 9/A maddeleri kapsamındaki içeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi ve özel hayatın gizliliği nedeniyle içeriğe erişimin engellenmesi başvurularını, başvurudan itibaren en geç kırk sekiz saat içinde olumlu ya da gerekçeli olmak kaydıyla olumsuz cevaplandırmakla yükümlü olduğunu belirten Avukat Atakan Karataş, bu yükümlülüğe tabii olup, uymayan sosyal ağ saylayıcılara beş milyon Türk Lirası idari para cezasının BTK tarafından verilebileceğini ifade etti.

Raporlama Yükümlülüğünü Yerine Getirmeyenler 10 Milyon TL ile Cezalandırılacak

Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt içi veya yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıların, kendisine bildirilen içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararlarının uygulanmasına ve 5651 sayılı Kanun’un 9 ve 9/A maddeleri kapsamındaki içeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi ile özel hayatın gizliliği nedeniyle içeriğe erişimin engellenmesi başvurularına ilişkin istatistiksel ve kategorik bilgileri içeren Türkçe hazırlanmış raporları altı aylık dönemlerle BTK’ya bildirme yükümlülüğü olduğunu belirten Avukat Atakan Karataş, İçeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi ile özel hayatın gizliliği nedeniyle içeriğe erişimin engellenmesi başvurularına ilişkin raporun, kişisel verilerden arındırılmak suretiyle sosyal ağ sağlayıcının kendi internet sitesinde de yayınlanması gerekliliğini vurguladı. Bu yükümlülüğe tabii olup, uymayan sosyal ağ saylayıcılara on milyon Türk Lirası idari para cezasının BTK tarafından verilebileceğini belirtti.

Hukuka Aykırı İçeriği Kaldırmayan veya İçeriğe Erişim Engeli Getirmeyen Sosyal Ağ Sağlayıcıları Zararları Tazmin Etmekle Yükümlü Olacak!

Hâkim veya mahkeme kararı ile tespit edilen içeriğin sosyal ağ sağlayıcıya bildirilmesi durumunda, bildirime rağmen yirmi dört saat içinde içeriği çıkarmayan veya erişimi engellemeyen sosyal ağ sağlayıcının doğan zararların tazmin edilmesinden sorumlu olduğunu belirten Karataş, bu hukuki sorumluluğun işletilmesi için içerik sağlayıcının sorumluluğuna gidilmesi veya içerik sağlayıcıya dava açılması şartı aranmayacağını da sözlerine ekledi.

Kullanıcı Verilerinin Türkiye’de Barındırılmasında Tedbirler Alınmalı!

Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt içi veya yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcının, Türkiye’deki kullanıcıların verilerini Türkiye’de barındırma yönünde gerekli tedbirleri almakla yükümlü olduğunu belirten Karataş, bu yükümlülüğün Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Anayasa ve sair düzenlemelerle korunan kişisel verilerin korunmasına ilişkin önemli bir hüküm olduğunu belirtti.

Kaynak: Zirve Haber Ajansı [ZHA]

Bir yanıt yazın

Bügün: 24 July 2024